התכנית לשיקום עוטף ישראל – מי יבנה מחדש את האזור שהממשלה שכחה ממנו?