רוצים מדינה? בכיף! חובת ההוכחה עליכם – אטילה שומפלבי מציע לפלסטינים לרכוש מחדש את אמון הישראלים