ספיישל יום האישה עם לוסי אהריש | רחל עזריה, טלי חרותי, ברכה ברד, מייסם ג’לג’ולי ועוד