“אני עיתונאי, אני מסקר הפגנות ואני מפחד” – ינאל ג’בארין על האלימות של המשטרה כלפי התקשורת