מרי אזרחי לא אלים כבר הצליח לעצור מדינות מלהפוך לדיקטטורות- ערן הילדסהיים