בארבע עיניים – לוסי אהריש וישראל פריי כמו שעוד לא שמעם אותם