אם לחמישה וכלה טרייה מתייצבות בבקו״ם: הדתיות שהתגייסו בעקבות שבעה באוקטובר