כבוד החלל – האם ציון הרוגים חרדים בחדשות הוא שימוש ציני כדי ליצור כותרות?