הבריחה הגדולה מכלא הגלבוע – לוסי, גונן בן יצחק ולירן לוי