דן מרידור מודאג מהמצב במדינה: ״ממשלת ישראל היא זו שקוראת לאנכריה״