שתי גדות – עו”ד גונן בן יצחק ואמילי עמרוסי על מקרי הרציחות המרובים בחברה הערבית ועל מעצרים מנהליים