אם הצבא היה כפוף לפקודות התורה השבעה באוקטובר היה נמנע?