מבצע חילוץ ארבעת החטופים – השגחה עליונה או הצלחה צבאית?