אז איך ניר ברקת מצליח לשרת את המונופולים ולהעמיד פנים שהוא נלחם בהם? – ערן הילדסהיים בקורס מזורז