הקורונה, החיסונים וכל מה שביניהם | פרופ’ איתן פרידמן וד”ר ארז גרטי