שנת שמיטה ופיקוח נפש | פותחים ת’פה – הרבות אפרת רותם ומירה רגב