למה מיליוני שקלים יקוצצו מתנועות הנוער ושנת השירות והאם עתיד תנועות הנוער בסכנה?