אז איך באמת עובדת מכונת הרעל? ח”כ לשעבר סתיו שפיר על המקרה של רננה רז