במדינת ישראל אוהבים דגלים, אבל כשמדובר בדגל פלסטין – יש מי שמנסה מראש לאסור אותו. הטור של רואי מעוז