בעוד מחנה השמאל מתגבש ברחובות, מפלגות השמאל הישראלי מתרסק. איך זה ייתכן?