עיתונות חופשית? יוסי לוי:״כל מי שרוצה רצועת שידור ולהתקדם ברדיו, בטלוויזיה ובעיתון: בלפור זו הכתובת״