אין סקס היום! – כך קבוצת נשים חרדיות בניו יורק מוחות נגד סרבנות גט