מלחמת בוטים – הקרב ברשתות על דעת הקהל בעקבות השבעה באוקטובר