הדרך לשבעה באוקטובר – הספר שמחבר בין נתניהו לחמאס החל מ1996 עד לשבת השחורה