19/10/21 זיכרון יעקב – אירופה הקלאסית בישראל | ישראל פריי ממשיך במסע המרגש!