המונולוג השבועי – יוסי לוי על יו”ר ש”ס הרב אריה דרעי