ישראל על סף מלחמת יום כיפור כלכלית – נבואות הזעם של פרופ’ ירון זליכה