דוגמא ומנהיגות אישית מהפוליטיקאים? הצחקתם אותו: עידן מאראש פותח ת׳פה