– דמוקרטTV ביוטיוב אני כועס, אבל זה לא חשוב עכשיו – חייבים לנצח: יו”ר דרכנו, מקימת דמוקרטTV, סופד לבנו ירון

“אני כועס, למען האמת אני רותח. אבל זה לא חשוב עכשיו, חייבים לנצח בכל הגזרות, מול כל האויבים – עכשיו מנצחים”.

“נוני שלי, אני נשבע לך על הקבר שלך: משימת חיי תהיה לסמן את האחראים ולהבין במה הם כשלו. לא מתוך נקמה אלא כדי לעשות תיקון”

מערכת דמוקרטTV משתתפת בצער ובשברון הלב של יזהר שי יו”ר דרכנו, מקימת דמוקרטTV, על מות בנו ירון (נוני) .