– דמוקרטTV ביוטיוב נאומה של שולמית אלוני נגד ממשלת המחדל ב-1974 רלוונטי מתמיד