האלימות בחברה הערבית ומקרה האלימות בסורוקה | טלאל אלקרינאוי וטלב א סנע

בסוף השבוע האחרון הי אירוע אלימות קשה מחוץ לבית החולים סורוקה בבאר-שבע שהציף שוב את השיח על האלימות בחברה הערבית.
ראש עיריית רהט לשעבר טלאל אלקרינאוי וח”כ לשעבר טלב א-סנע התארחו אצל לוסי אהריש כדי לדבר המקרה הספציפי והתופעה הרחבה.

שודר בתאריך ה-15.11.21