– ראיונות מרכזיים המהפכה הבריאותית – על השלכות המהפכה המשטרית על הזכות לבריאות – שיחה עם ד”ר דוידוביץ’ ועו”ד ד”ר קמין

לוסי אהריש בשיחה עם נדב דוידוביץ’ ועו”ד ד”ר שלי קמין פרידמן על נייר העמדה החדש של מכון זולת לזכויות אדם “דיקטטורה זה לא בריא”

על השפעותיה האפשריות של הרפורמה, ככל שהיא נוגעת לכוחם של יועצים משפטיים ושל בג”ץ ככלי המאזן את החלטות הממשלה ולאופן שבו הפגיעה באיזון זה מסכנת את בריאות הציבור.