העיתונאי בן דרור ימיני על הצעדים של הממשלה שבדרך:”אלה לא צעדים נגד השמאל אלה צעדים נגד ישראל”!