חוק הגבלת הכהונה | טל שניידר

הממשלה אישרה את העלאת חוק הגבלת הכהונה להצבעה בכנסת ונראה כי הוא צפוי לעבור ולשנות את המפה הפוליטית.
העיתונאית טל שניידר דיווחה לנו על האישור והסבירה את המשמעות של הדבר.

שודר ב21.11.21