לוסי אהריש, החסידה – עונה על הכל!

לאחר שנחשפה בתכנית הזמר במסכה – לוסי אהריש עונה על שאלות הצופים