מהדורת הכתבים של דמוקרטTV | לוסי אהריש בסיכום השבוע עם אורלי בויום, רואי מעוז וישראל פריי

לוסי אהריש מסכמת את השבוע שהיה עם כתבי דמוקרטיוי.

עלייה בהוצאת רשיונות נשק בארץ, קולות מהערים המעורבות הנמצאות בפוסט טראומה משומר החומות וגם הרגע האקטואלי של אורלי בויום, ישראל פריי ורואי מעוז.