סיכום השבוע בכנסת עם עו״ד עינת פישר לאלו

מה קרה השבוע בוועדות הכנסת? סיכום השבוע עם עו״ד עינת פישר לאלו, אחראית ממשל וקידום מדיניות בדרכנו.