פרופ׳ עליאן אלקרינאוי מאוניברסיטת בן גוריות ומיסם ג’לג’ולי נעמ”ת מדברים עם לוסי על אלימות

פרופ׳ עליאן אלקרינאוי מאוניברסיטת בן גוריון ומיסם ג’לג’ולי יו”ר נעמ”ת במרחב המשולש בראיון מיוחד עם לוסי על אלימות בכלל ואלימות נגד נשים בחברה הערבית בעקבות מקרה הרצח המזעזע ברהט