תוצאות המשפט של אריה שיף יכריעו את ההפקרות? ריאיון עם בנו של אריה, בן שיף על ההתפתחויות בנגב

הרבה פריצות, מעט מעצרים – ואי-אכיפה ברורה מול הפשיעה העולה בפזורות.
ריאיון עם בנו של אריה שיף, העומד למשפט על שירה והרג פורץ שניסה לגנוב את רכבו – על מה מתרחש בתוך הישובים היהודים בנגב, המצויים באמצע גל פשיעה מתוך הפזורות הבדואיות המקיפות אותם.

מתוך המהדורה המרכזית עם גדי סוקניק, 15/02/21