11/06/20 – מהדורת סיכום השבוע בדמוקרטTV בהובלתה של לוסי אהריש!

https://www.youtube.com/watch?v=5Mha77M2_H8

בשידור הרב בני לאו וההיסטוריונית פרופ׳ פניה עוז בשיחה אישית עם לוסי על פרשת השבוע.
הפיצו ושתפו עם חברים! תודה על השותפות!