הסתה כן, חיים משותפים לא- מדוע פרשנים ושרים מתעלמים מהקורבנות בקרב אזרחי ישראל הערבים עקב המלחמה?