הערב ב"מדברים דוגרי": סאז, אוריה ועלא דקה מנסים להתגבר על פסקת ההתגברות