קורונה וההקלות החדשות | ד"ר ארז גרטי

הממשלה אישרה הקלות חדשות בנוגע לקורונה וד"ר ארז גרטי מסביר לנו את המשמעות של ההקלות ומה מצב הקורונה בארץ. שודר במהדורה המרכזית בהובלת לוסי אהריש ב-10.11.21