החיסון השלישי והתמודדות הממשלה עם הקורונה | אלדד יניב ופרופ' נדב דוידוביץ'

האם יש צורך בחיסון השלישי? האם יש דרך אחרת לחסן את הציבור? והאם הממשלה מתנהלת בצורה טובה ויעילה עם מצב הקורונה? אלדד יניב ופרופ' נדב דוידוביץ' הגיעו למהדורת סיכום השבוע עם אמילי עמרוסי ודנו באולפן על כל השאלות שצפות בעקבות החלטות הממשלה. שודר בתאריך ה-29.7.21