מצב הקורונה, על אילו נתונים להסתכל ומה צריך לעשות | פרופ' חגי לוין עונה לשאלות על הקורונה